slajd.jpeg
Shadow

Zasady wywozu odpadów


Zasady , regulaminy, ważne informacje na temat wywozu odpadów

UWAGA - Odpady będą odbierane zgodnie z obowiązującym harmonogramem, od godziny 6:30.

INFORMACJA - Pojemniki na odpady oraz worki na odpady należy ustawiać w granicach nieruchomości w miejscu  widocznym, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbierania odpadów, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.