slajd.jpeg
Shadow

Harmonogramy wywozu odpadów


 

Odpady segregowane - gmina Nysa - 2024 r.

pobierz harmonogram


Niesegregowane odpady komunalne / odpady BIO (nieruchomości jednorodzinne zamieszkałe zmieszane) - gmina Nysa - 2024 r.

pobierz harmonogram


Odpady z terenu gminy Korfantów - 2024 r.

pobierz harmonogram


Odpady wielkogabarytowe (nieruchomości jednorodzinne zamieszkałe) - gmina Nysa - 2024 r.

pobierz harmonogram


Odpady wielkogabarytowe (nieruchomości wielorodzinne zamieszkałe) gmina Nysa - 2024 r.

pobierz harmonogram


Niesegregowane odpady komunalne, odpady BIO (nieruchomości niezamieszkałe) gmina Nysa - 2024 r.

pobierz harmonogram


Odpady segregowane (nieruchomości niezamieszkałe) gmina Nysa - 2024 r.

pobierz harmonogram

 

 

UWAGA - Odpady będą odbierane zgodnie z obowiązującym harmonogramem, od godziny 6:30.

INFORMACJA - Pojemniki na odpady oraz worki na odpady należy ustawiać w granicach nieruchomości w miejscu  widocznym, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbierania odpadów, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.