slajd.jpeg
Shadow

Gminne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Na terenie Gminy Nysa zorganizowane są dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

 

PSZOK - ul. Piłsudskiego


Adres: ul. Piłsudskiego 61, 48-303 Nysa
Telefon: XXX
Czynne: pon. - sob. 8:00-16:00

markerZobacz na mapie

 

PSZOK - ul. Saperska


Adres: ul. Saperska 5, 48-300 Nysa
Telefon: XXX
Czynne: pon. - sob. 8:00-16:00

markerZobacz na mapie

 

 


Odpady, które można samodzielnie i nieodpłatnie przekazać do Gminnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK):

 • odpady ulegające biodegradacji (np. kuchenne) i odpady zielone (np. z pielęgnacji ogródków, trawników),
 • papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,
 • tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,
 • opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku, sokach i napojach),
 • żelazo i stal, opakowania metalowe,
 • szkło, opakowania ze szkła,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (AGD I RTV, w tym puste głowice atramentowe i tonery laserowe) - powstały w gospodarstwach domowych,
 • świetlówki (świetlówki, żarówki energooszczędne, lampy fluorescencyjne itp.),
 • wielkogabarytowe (np. meble, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, itp.),
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych,
 • przeterminowane lekarstwa, termometry, strzykawki, igły ze strzykawek oraz inne artykuły mające zastosowanie medyczne powstające w gospodarstwach domowych,
 • chemikalia, pozostałości (w tym również przeterminowane) po farbach, rozpuszczalnikach, lakierach, emaliach, klejach, żywicach, barwnikach, pigmentach, środkach do konserwacji i impregnacji, środkach ochrony roślin, płynach hamulcowych, płynach do chłodnic, płynach zapobiegających zamarzaniu, aerozolach, przeterminowanych kosmetykach i środkach czystości itp. powstające w gospodarstwach domowych,
 • oleje odpadowe, zużyte filtry olejowe, zaolejone czyściwo oraz opakowania po olejach - powstałe w gospodarstwach domowych
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (np. gruz betonowy, gruz ceglany, odpadowe materiały ceramiczne, elementy wyposażenia, usunięte tapety, tynki, okleiny, itp.) z remontów prowadzonych samodzielnie przez właściciela nieruchomości, w ilości do 500 kg,
 • odpady popiołu.

 

 

Lokalizacja