slajd.jpeg
Shadow

Dział Oczyszczania


Głowne zadania Działu Oczyszczania

  • odbiór odpadów komunalnych, zarówno od właścicieli nieruchomości jak i z innych miejsc gromadzenia odpadów,
  • tworzenie, organizowanie i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
  • prowadzenie działalności w zakresie wywozu nieczystości plynnych,

 

icon info


Wywóz odpadów

 

icon kalendarz


Harmonogramy wywozu odpadów

 

icon segregacja


Zasady segregacji odpadów

 

icon pszok


Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych