slajd.jpeg
Shadow

Dział Komunalno-Budowlany


Główne zadania Działu Komunalno-Budowlanego

  • utrzymanie czystości, w tym w obszarze ulic i placów oraz letniego i zimowego utrzymania dróg,
  • budowa i remonty dróg, ulic oraz utrzymanie terenów zielonych,
  • remonty i budowę sieci kanalizacyjnych oraz inne roboty ogólnobudowlane.