slajd.jpeg
Shadow

Zakład Higieny Komunalnej


Zakład Higieny Komunalnej jest jednostką organizacyjną EkoNysa sp. z o.o., a w jej skład wchodzą

Zakres działalności ZHK obejmuje w szczególności:

  • odbiór odpadów komunalnych, zarówno od właścicieli nieruchomości jak i z innych miejsc gromadzenia odpadów,
  • tworzenie, organizowanie i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
  • prowadzenie działalności w zakresie wywozu nieczystości plynnych,
  • utrzymanie czystości, w tym w obszarze ulic i placów, w tym letniego i zimowego utrzymania dróg,
  • budowę i remonty dróg oraz ulic oraz utrzymanie terenów zielonych,
  • remonty i budowę sieci kanalizacyjnych oraz inne roboty ogólnobudowlane