slajd.jpeg
Shadow

Władze Spółki


Prezes:

Tomasz Ogorzały

Rada Nadzorcza Spółki:

1.  Pawlak Artur
2.  Peikert Edyta
3.  Nosal Katarzyna