slajd.jpeg
Shadow

Usługa ochrony osób, mienia, budynków i posesji będących w posiadaniu EkoNysa Sp. z o.o. w Nysie - 2/ZP/2023. 01-12-2023

Ogłoszenie o zamówieniu usługi: 

Usługa ochrony osób, mienia, budynków i posesji będących w posiadaniu EkoNysa Sp. z o.o. w Nysie.
Nr referencyjny zamówienia: 2/ZP/2023

Przejdź do platformy