slajd.jpeg
Shadow

Usługa ochrony osób, mienia, budynków i posesji będących w posiadaniu EkoNysa Sp. z o.o. w Nysie


Ogłoszenie o zamówieniu usługi: 
Usługa ochrony osób, mienia, budynków i posesji będących w posiadaniu EkoNysa Sp. z o.o. w Nysie

Nr referencyjny postępowania: 1/ZP/2023
Ogłoszenie: 2023/BZP