slajd.jpeg
Shadow

Sukcesywne dostawy oleju napędowego

Sukcesywne dostawy oleju napędowego do kontenerowej stacji paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKOM” Sp. z o.o. oraz EKONYSA Spółka z o.o. 

Nr postępowania: ZP/W/1/2022
Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 15.11.2022 r.