slajd.jpeg
Shadow

Usługa ochrony osób, mienia, budynków i posesji będących w posiadaniu EkoNysa Sp. z o.o. w Nysie - 2/ZP/2023. 01-12-2023

Usługa ochrony osób, mienia, budynków i posesji będących w posiadaniu EkoNysa Sp. z o.o. w Nysie


Ogłoszenie o zamówieniu usługi: 
Usługa ochrony osób, mienia, budynków i posesji będących w posiadaniu EkoNysa Sp. z o.o. w Nysie

Nr referencyjny postępowania: 1/ZP/2023
Ogłoszenie: 2023/BZP

 

Sukcesywne dostawy oleju napędowego

Sukcesywne dostawy oleju napędowego do kontenerowej stacji paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKOM” Sp. z o.o. oraz EKONYSA Spółka z o.o. 

Nr postępowania: ZP/W/1/2022
Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 15.11.2022 r.