slajd.jpeg
Shadow

Zarządzenie Nr 7/2023 Prezesa Zarządu EkoNysa sp. z o.o. z dnia 15.09.2023r.

Zarządzenie Nr 7/2023 Prezesa Zarządu EkoNysa sp. z o.o. z dnia 15.09.2023r.

w sprawie wprowadzenia: Cennika odbioru odpadów Zakładu Higieny Komunalnej w Nysie obowiązującego w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
ul. Piłsudskiego 61 oraz ul. Saperska 5 od 15.09.2023r.