slajd.jpeg
Shadow

Plan podziału spółki PGK „EKOM” sp. z o.o. z siedzibą w Nysie

Zgodnie z art. 535 par. 3 zd. 2 KSH, udostępniamy do publicznej wiadomości Plan podziału spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM” sp. z o.o. z siedzibą w Nysie.